Yeniceoba

Tarihçesi

Yeniceoba’nın tarihi Hititlere kadar gitmektedir. Bunun kanıtı ise Kasabamızın Yenice Mahallesinde bulunan Hititlerden kalma taş lahitlerdir. Yeniceoba daha sonra çeşitli kavimlere ev sahipliği yapmıştır. Bunlar Frigyalılar, Lidyalılar, Bizaslılar, Selçuklular ve Osmanlılardır.. Yeniceoba Kasabasının Tekmezar ve Küçük Kartal Yaylalarında Osmanlı devrinden kalma mezarlıklar bulunmaktadır. 47 Numaralı Konya Şeriyye Siciline göre 1716 yılında Yeniceoba; Konya Sancağı Esbkeşan Voyvodalığı* Bayburd Kazasına bağlı bulunmaktaydı. 1876 yılında ise Osmanlı Konya vilayeti Aşiret-i Rişvan Esbkeşan kazasına bağlanmıştır.1913 yılında idari yapılanmadan sonra Saideli Kazasına bağlanmış ve Yeniceoba’da Nahiye Teşkilatı kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyetinde 1926 yılında yapılan değişiklikle Cihanbeyli İlçesine bağlanmıştır. Saideli( Kadınhanı ) kazasına bağlı olarak 1913 yılında Yeniceoba”da Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulmasıyla devletin idari teşkilatında meydana gelen değişikliklerden sonra 1926 yılında Yeniceoba Belediyesi kaldırılarak Yeniceoba Muhtarlığa dönüştürülmüştür.( 1926 yılında Belediye Başkanlığı"nı Molla Ömer Kart yürütmektedir.) 1926 yılında devletin idari teşkilatında yapılan değişiklikle Cihanbeyli ve Kulu İlçelerinin bulunduğu bölgede Esbikeşan adında yeni bir ilçe kurularak ilçenin merkezi olarak da Reşadiye ( Böğrüdelik)köyü seçilmiştir. Yeni kurulan ilçede merkezi İnevi (Cihanbeyli)olan Mürseli Efendi Nahiyesi,Sülüklü Nahiyesi,Zıvarık(Altınekin) ve merkezi Yeniceoba olan Yeniceoba Nahiyesi olmak üzere 4 adet Nahiye kurulmuştur.1929 yılında Esbkeşan İlçesi kaldırılarak Cihanbeyli İlçesi kurulmuştur. İlçe Merkezi Reşadiye Köyünden alınarak İnevi"ne (Cihanbeyli) taşınmıştır. 1955 yılında Yeniceoba”da Belediye teşkilatı tekrar kurulmuştur. 1968 yılında devletin idari yapısında gelen idari değişikliklerden sonra Nahiye Müdürlüğü teşkilatı kaldırılmıştır. Yeniceoba"da 7 adet Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli arkeolojik sit alanı ve 1 adet tarihi konak bulunmaktadır.(Tescil Tarihi ve Nosu: 24/06/1988-217) Bunlar: Karayusuf Höyük, Celildağı Örenyeri, İnler Tepesi Örenyeri ,Gülderesi Örenyeri , Küçükçat Höyüğü Mehmettepe Höyüğü, Yeniceoba Höyüğü, Hacı Ahmet Kart Konağı *( Esbkeşan Voyvodalığına Bağlı Kazalar; Bayburd (Yeniceoba ve Sülüklü) , Turgud (Yunak), Kureyşözü (Kulu ve Ş.Koçhisar) , İnsuyu (Cihanbeyli) , Eskil(Aksarayın Eskil İlçesi ve Gölyazı))

 

G-4NMPKHJ13871358910
yazılım: habersistemim