Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ortaokul 5. sınıfları ‘yabancı dil hazırlık sınıfına’ dönüştürmesi yabancı dil yeterliliğinin istenilen düzeye gelmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.​

Bakanlığın öğrencilerin en az bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak iyi iletişim kurabilecek düzeyde öğrenmesini sağlamaya yönelik eğitim yöntemleri ve müfredat konusunda yaptığı düzenlemeler, eğitimciler tarafından olumlu karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5. Sınıfları yabancı dil hazırlık statüsüne koymasının dil öğrenimi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Beylikdüzü Fen Bilimleri Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Özlem Sevi Güllüoğlu, yabancı dili belli düzeyde öğrenebilme ve kullanamama sorunları büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti.

Yabancı dil dersinin içeriği öğrencilerin iletişimsel dil becerilerini geliştirecek nitelikte hazırlandığını ve dilbilgisi öğretimi üzerine kurgulandığının altını çizen Özlem Sevi Güllüoğlu, "Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf Öğretim Programı, yabancı dil öğretiminde modernleşme ve bir standart oluşturma açısından dikkat çekici konular içeriyor. Yeni düzenlemede CEFR olarak adlandırılan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’nin temel olarak alınması, dil becerileri üzerinde yoğunlaşılması, işlev ve iletişim odaklı öğretimin benimsenmesi dil eğitiminde önemli rol oynayacak. Kullanılacak tüm kural, yapı, sözcük ve kalıpların günlük yaşam kullanımına uygun bağlamlar içinde ele alınması Türk Eğitim Sistemi yabancı dil öğretiminde gecikmeli olsa da atılan en doğru adımlardan biri olarak değerlendiriyoruz. Bu hedefe yönelik özenle hazırlanmış bir müfredat ve alanlarında uzmanlaşmış bir öğretmen kadrosu ile yıllardır tartışmaların odağında olan yabancı dil öğretimi ve çocuklarımızın bir yabancı dili belli düzeyde öğrenip kullanamama sorunları büyük ölçüde ortadan kalkacak" dedi.

Tüm bu değişim sürecini yakından takip etmiş, yayımlanan müfredatları ayrıntıları ile incelediklerine dikkat çeken Özlem Sevi Güllüoğlu, "Yabancı dil öğretimi, tüm kademeler dikkate alınarak dikey ve yatay planlamaların titizlikle hazırlandığı, kural ve dil becerilerinin bir bütün olarak ele alındığı bir süreç. Dil öğrenimi sadece okuma-yazma ve dil bilgisi becerilerini edinmek anlamına gelmiyor. Etkili dil öğretimi okuma, dinleme, yazma becerilerinin yanı sıra hedef dilin akıcı, bağlama uygun kullanımı ile gerçekleşiyor. Fen Bilimleri Okulları olarak, yabancı dil hazırlık sınıfları başta olmak üzere ortaokul tüm kademelerimizde dil bir bütün olarak ele alınmakta ve süreç sonunda anadil kullanımına yakın bir dil gelişimi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.