İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir. İnsan hakkı ise; bütün insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak dünyaya gelmesi anlayışına dayanır. İnsan hakları; ırk,  din, dil ve cinsiyet gözetmeden herkesin eşit haklara sahip olmasıdır.

İnsan Hakları konusunda bilgiler veren Av. Arb. Büyük Mehmet Durmaz, “İnsan haklarını herkes eşit bir şekilde kullanabilir. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve kendini geliştirme özgürlüğü sunar. Fakat bu özgürlük başkalarının özgürlüğünü kısıtlamamalı, başkalarının haklarına saygılı olmayı  ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir.” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları hem tarihsel olarak hemde günümüzde algılanış şekli bakımından en yaygın temellendirme biçimi olan “doğal haklar” yaklaşımıdır. Bu anlayış insan haklarını herkesin insan olmak itibariyle doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilmez, ve vazgeçilmez haklar olarak görür.

“Haklarımız Nelerdir”

İnsanların,  hiçbir insana zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir. Temel hak ve özgürüklerimiz evrenseldir, dünyanın her yerinde geçerlidir. Doğum ile başlar ve ölüm ile biter insanların temel hak ve özgürlükleri. Temel hak ve özgürlüklerimizin tamamı bir bütün olmakla beraber bir tanesi olmazsa veya kullanılmazsa diğerleri bir işe yaramaz.

 Kişi haklarını sıralayan Duraz; “Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı, kişi hürriyeti ve dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın ve yayınla ilgili hürriyetler, toplantı hak ve hürriyetler, mülkiyet hakkı, hak arama hürriyeti, temel hak ve hürriyetlerin korunması.” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Siyasi Haklarımız ve Ödevler ise; Türk vatandaşlığı, seçme ve seçilme gibi siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı ve dilekçe hakkıdır.

Sosyal ve  Ekonomik Haklar ve Ödevler; ailenin korunması, eğitim ve öğrenim hakkı, toplu iş sözleşmesi grev hakkı, ücrette adalet sağlanması, sağlık çevre ve konut hakkı, gençliğin korunması ve spor hakkı, sosyal güvenlik hakkı, tüketici hakları, tarih kültür ve tabiat varlıklarının korunması.